Uždraustasis miestas, Didžioji Kinų siena, Terakotos karžygių armija ir kruizas Li upe. Visa tai Jums gali pasiūlyti – Kinija.