UAB „KAUNO PILIGRIMAS“ ATSIGAVIMAS PO EKONOMINIO NUOSMUKIO

UAB „Kauno piligrimas“ įgyvendina projektą „UAB „Kauno piligrimas“ atsigavimas po ekonominio nuosmukio“. Projekto metu bus įsigyta antikrizinio veiklos valdymo paslauga, kuri padės įmonei greičiau atsigauti po ekonominio nuosmukio, patirto covid-19 pandemijos laikotarpiu. Projektu siekiama atkurti ir stiprinti įmonės finansinį stabilumą, mokumą, užtikrinti finansinę pusiausvyrą ir stabilų įmonės veiklų vykdymą bei jų tęstinumą, augimą.

Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-08-09 „Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui“ veiklą „Skatinti greitesnį MVĮ atsigavimą po ekonominio nuosmukio (vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“.

Bendra projekto vertė 20.000,00 Eur, iš kurių 10.000,00 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė nuo 2023-06-20 iki 2024-06-21