Novaturo kelionės

Titulinis puslapis
Draudimas

Draudimas

Foto galerija

 

Naudingos nuorodos

Kas yra kelionės draudimas?

 

Medicininių išlaidų darudimas
 
Europos sveikatos draudimo kortelė (toliau – ESDK) galioja ir reikalinga laikinai vykstant į Europos Sąjungos šalis, Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną bei Šveicariją (toliau – ES šalys).
 
ESDK patvirtina, kad asmuo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir turi teisę ES šalyje gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Privalomojo sveikatos draudimo lėšomis kompensuojamos sveikatos priežiūros paslaugos ES šalyse teikiamos pagal tose šalyse galiojančią valstybinės sveikatos apsaugos sistemos tvarką, tai reiškia, kad Lietuvos Respublikoje privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys turi teisę gauti tas pačias paslaugas už tokią pat kainą, kaip ir ES šalies, kurioje lankosi, gyventojai. Tam, kad galėtų pasinaudoti šia teise, laikinai vykdamas į kitą ES šalį, asmuo privalo turėti ESDK, kurią, kreipdamasis į gydymo įstaigą dėl būtinosios medicinos pagalbos, kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu turi pateikti įstaigos registratūroje ar ligoninės priimamajame.
 
Jei neturite Europos sveikatos draudimo kortelės arba vykstate į kelionę, kurios metu aplankoma nors viena ne ES šalis, tuomet rekomenduojame įsigyti medicininių išlaidų draudimą, garantuojantį būtinos medicininės pagalbos užsienyje ir papildomų išlaidų, susidariusių dėl draudiminio įvykio, apmokėjimą. Tokį draudimą galite įsigyti kelionių agentūrose arba draudimo bendrovių atstovybėse.
 
Atidžiai perskaitykite visą informaciją, pateiktą draudimo polise. Išlaidų kompensavimo tvarka ir dokumentai, kuriuos reikalaujama pateikti prašant kompensuoti patirtas išlaidas ar gauti kitokią draudimo išmoką, įvairiose draudimo bendrovėse gali skirtis. Ne visos užsienio šalių medicinos įstaigos dirba su draudimo kompanijomis, todėl gali tekti sumokėti už jų suteiktas gydymo paslaugas vietoje, net jei ir turite medicininių išlaidų draudimą. Reikalaukite iš gydytojo tokių dokumentų: pažymos, kurioje būtų nurodyta diagnozė; gydymo išlaidų sąskaitos, patvirtintos gydytojo parašu ir spaudu, taip pat reikės vaistų receptų ir išrašytų vaistų pirkimo kvitų. Už gydymą ligoninėje, greitosios pagalbos paslaugas pagal draudimo polise nustatytas sąlygas sumokės draudimo bendrovė, jei laiku kreipsitės į draudimo bendrovės atstovą (adresai būna nurodyti polise), kuris įgaliotas pasirūpinti gydymu ir atsiskaitymu už jį.
 
Draudimo bendrovės nekompensuoja išlaidų susijusių su grįžimu (po ligos) į gyvenamąją vietą ar prisijungimu prie grupės kelionės tęsimui, išskyrus tuos atvejus kada gydytojas nurodo, kad ligoniui būtinas transportavimas į gyvenamąją vietą. Įsigydami medicininių išlaidų draudimą kelionių agentūrose arba draudimo bendrovių atstovybėse, prašykite, kad darbuotojai parodytų, kur draudimo polise nurodytas kontaktinis tel. numeris, kuriuo turėtumėte skambinti nelaimės atveju ir užregistruoti įvykį.
 
Neįvykusios kelionės rizikos draudimas
 
Užsisakant kelionę rekomenduotina apsidrausti neįvykusios kelionės rizikos draudimu, kuris sudaro galimybę išvengti nuostolių, jei kelionė neįvyksta dėl priežasčių, susijusių su pačiu keliaujančiuoju. Neįvykusios kelionės draudimas apima visas pagrindines rizikas, dėl kurių gali neįvykti kelionė – paties asmens ar artimų jo šeimos narių liga ar mirtis, eismo įvykis vykstant į kelionę, dėl kelionės dieną ar prieš pat ją prarasto turto ir t.t. 
 
Neįvykusios kelionės draudimu gali draustis tik vienas iš keliaujančiųjų asmenų, arba visi kartu keliaujantys turistai. Šiuo draudimu galima apsidrausti tiek atskirai, tiek kartu su įprastu medicininių išlaidų draudimu. Draudimas išrašomas tik tuo atveju, kada sumokėta visa suma už kelionę.
 
Daugiau informacijos apie neįvykusios kelionės rizikos draudimo sąlygas teiraukitės kelionių agentūrose arba draudimo kompanijose.
 
7 priežastys kodėl draustis medicininių išlaidų draudimu geriau pas mus nei per ligonių kasas:
 
1. GREIČIAU
Asmeniui, norinčiam gauti formą E111, reikia kreiptis į Teritorinę ligonių kasą Lietuvoje. Forma išduodama tik tiems, kurie moka socialinio draudimo įmokas. Dokumentų tvarkymas gali užtrukti iki 14 dienų. 
Pas mus galima apsidrausti per keliolika minučių, o socialinis draudimas - nebūtinas.
 
 
2. APMOKAME ĮVAIRESNES IŠLAIDAS
Ligonių kasos išduota forma E111 suteikia teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas TIK valstybinėse kitų šalių gydymo įstaigose. Tai reiškia, kad, įvykus nelaimei, reikėtų gaišti brangų laiką aiškinantis, ar artimiausia gydymo įstaiga yra valstybinė ar privati. 
Mūsų draudimas apmoka gydymo išlaidas VISOSE gydymo įstaigose.
 
 
3. APMOKAME VISAS IŠLAIDAS 
Turintiems E111 formą būtinoji medicinos pagalba užsienyje suteikiama pagal tvarką ir apimtis, kuri numatyta tos šalies piliečiams. Daugumoje šalių galioja tvarka, pagal kurią pacientas dalį medicinos paslaugų kainos apmoka pats. Tai reiškia, kad asmeniui, turinčiam formą E111, daugeliu atveju reikės papildomai, o kai kuriose šalyse ir gana brangiai, mokėti už suteiktas paslaugas ir medikamentus, dalis medikamentų gali būti išvis nekompensuojami. 
Mūsų draudimas garantuoja pilną būtinosios medicinos pagalbos ir skirtų medikamentų apmokėjimą bet kurioje gydymo įstaigoje.
 
4. RŪPINAMĖS LIGONIŲ AR PALAIKŲ PARVEŽIMU 
Pagalba, numatyta turintiems E111 formą, neapima medicininio transportavimo iš užsienio į Lietuvą bei palaikų transportavimo išlaidų padengimo. 
Mūsų draudimas sutvarko transportavimo formalumus ir apmoka transportavimo išlaidas.
 
5. IŠMOKAME PAPRASČIAU
Jei asmuo pats mokės už gydymą užsienyje pagal E111 formą, grąžintinas lėšas jis turės atsiimti tik tos šalies ligonių kasoje. Grįžus į Lietuvą išlaidos nekompensuojamos. 
Apsidraudę pas mus ir patys sumokėję už gydymą užsienyje, klientai pinigus atgaus Lietuvoje, iš juos apdarudusios bendrovės.
 
6. MŪSŲ PRODUKTAS PATOGESNIS 
Forma E111 galioja tik vykstantiems į Europos Sąjungos valstybes. Vykstantiems į Europos valstybes, nepriklausančias ES, ir kitas šalis, pvz. Turkiją, Egiptą, JAV ir pan., Teritorinės ligonių kasos draudimas būtinosios medicinos pagalbos išlaidų neapmoka. Mūsų draudimo teritorinio galiojimo neriboja užsienio šalies priklausomybė Europos Sąjungai.
 
7. MŪSŲ PRODUKTAS PLATESNIS
Ligonių kasos iš dalies padengs tik būtinosios medicinos pagalbos išlaidas. 
Mūsų medicinos išlaidų draudimu apdraustas klientas gali pasirinkti papildomas kelionių draudimo paslaugas – draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, bagažo, civilinės atsakomybės, nenumatytų išlaidų kelionėje draudimą.